Chuyển tới nội dung

Bộ môn Pháp luật

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Pháp luật là đơn vị chuyên môn trực thuộc Khoa Lý luận chính trị, được thành lập theo Quyết định số 896/QĐ-TĐHHN, ngày 16/5/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các môn cơ sở ngành, chuyên ngành, chuyên sâu trong chương trình đào tạo cử nhân luật; các môn pháp luật, chính sách pháp luật thuộc các khoa chuyên ngành khác như: môn pháp luật bảo vệ môi trường ngành biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; môn chính sách, pháp luật về tài nguyên nước ngành Quản lý tài nguyên nước; môn Luật khoáng sản chuyên ngành địa chất - khoáng sản; môn Pháp luật kinh doanh ngành kế toán, quản trị kinh doanh, Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên…; môn pháp luật đại cương của tất cả các ngành trong trường theo kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện đề cương các môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa, Hiệu trưởng giao;

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường;

d) Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực pháp luật và ứng dụng kết quả nghiên cứu đó trong giảng dạy, thực hiện các hoạt động khoa học theo kế hoạch của Trường và Khoa;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của Bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa.

f) Phụ trách công tác cố vấn học tập, quản lý sinh viên ngành luật theo quy định của Khoa và Trường.

3. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, Bộ môn có 20 cán bộ, giảng viên, trong đó: 02 giảng viên có học vị tiến sĩ, 02 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh ở các cơ sở giáo dục, đào tạo luật có uy tín, 08 thạc sĩ, 01 thạc sĩ giữ chức vụ trợ giảng và chủ nhiệm lớp,  06 cử nhân đang là học viên cao học giữ chức vụ trợ giảng và 01 cử nhân làm chủ nhiệm lớp. Tập thể giảng viên đều được đào tạo chính quy, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với sinh viên. 

STT (ảnh)

Họ và tên/ Lý lịch khoa học

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

1

Trần Lệ Thu

Tiến sĩ

Luật học

- Phó trưởng khoa, kiêm Trưởng bộ môn;

- Giảng viên chính

2

Phạm Quang Phương

Thạc sĩ, NCS

Luật học

- Phó trưởng bộ môn;

- Giảng viên

3

Vũ Thị Thùy Dung

Thạc sĩ, NCS

Luật học

Giảng viên

4

Bùi Thị Thu Hường

Thạc sĩ

Luật học

Giảng viên

5

Trần Nguyễn Thị Tâm Đan

Tiến sĩ

Luật học

Giảng viên

6

Phạm Thị Ngọc Thúy

Thạc sĩ

Luật học

Giảng viên

7Ngô Thế Anh

Thạc sĩ

Luật học

Giảng viên

8

Tống Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

Luật học

Giảng viên

9

Nguyễn Thị Phương Hồng

Thạc sĩ

Luật học

Giảng viên

10Nguyễn Thùy DungThạc sĩLuật họcGiảng viên

11

 

Nguyễn Qúy Phương Anh

Thạc sĩ

Luật học

Giảng viên

12Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Thạc sĩ

Luật học

Giảng viên

13

Nguyễn Thanh Hiền

Thạc sĩ

Luật học

Trợ giảng, chủ nhiệm lớp

14Hoàng Thị Khánh HoànCử nhânLuật họcTrợ giảng
15Đỗ Thị Châu AnhCử nhânLuật họcTrợ giảng
16Vũ Quỳnh PhươngCử nhânLuật họcTrợ giảng
17Nguyễn Tú AnhCử nhânLuật họcTrợ giảng
18Lâm Văn Thái LộcCử nhânLuật họcTrợ giảng
19Nguyễn Quang HàoCử nhânLuật họcTrợ giảng
20Triệu Thu HươngCử nhânLuật kinh tếGVCN

 

 

 

4. Địa chỉ liên hệ

Bộ môn Pháp luật: P.512 nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội