Chuyển tới nội dung

Khoa Lý luận Chính trị

Tin tức

Lễ kết nạp đảng viên (12 - 2016)

Lễ kết nạp đảng viên (12 - 2016)

27.12.2016
Trong công tác xây dựng Đảng thì việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp  nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Thư viện ảnh