Chuyển tới nội dung

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

25.04.2019

          - Sinh viên có thể học song bằng, văn bằng 2 các ngành, chuyên ngành khác tại trường.  

          - Sinh viên có cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc sau đại học trong và ngoài nước.

_____________________________

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tư vấn tuyển sinh của Trường: (024) 38370598, số máy lẻ 404; 0978 136 923; 0936 004 711.

- Trang web:

           http://portal.portal.hunre.edu.vn/hre/d4398

           http://tuyensinh.portal.portal.hunre.edu.vn