Chuyển tới nội dung

Tại sao chúng ta nên học Luật

25.04.2019

1. Vì sao chúng ta nên học Luật

Người tốt nghiệp cử nhân luật bên cạnh có kiến thức chuyên môn về pháp luật, còn có những khả năng sau đây:

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt

- Có khả năng xử lý, giải quyết  vấn đề nhanh nhạy, khoa học

- Có khả năng tư duy lo gic, sáng tạo, hỗ trợ hợp tác cao

- Có năng lực lập kế hoạch, triển khai, điều phối thực hiện kế hoạch, phát huy trí tuệ tập thể

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau...

Đặc biệt người tốt nghiệp cử nhân luật có khả năng đáp ứng nhiều vị trí việc làm nhất. Bạn có biết những nhà lãnh đạo cấp cao thường là những người có bằng cử nhân luật.

2. Vị trí việc làm của Cử nhân Luật

-    Công tác trong cơ quan chính quyền các cấp gồm Cơ quan Trung ương và cơ quan địa phương như: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính Phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ngành Trung ương, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, ban ngành địa phương, các cơ quan, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng chế độ, chính sách pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, các bộ phận phụ trách tổ chức nhân sự trong các cơ quan tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính, đất đai, môi trường...;

Công tác trong các cơ quan tư pháp như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án;

- Các tổ chức tư vấn dịch vụ pháp lý: Văn phòng luật sư, Công ty luật, văn phòng công chứng...;

- Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội: các cơ quan Đảng các cấp và tổ chức chính trị xã hội…;

- Làm việc trong các doanh nghiệp với vai trò tư vấn pháp lý;

- Đảm nhận công tác giảng dạy: tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo (các viện nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông);