Chuyển tới nội dung

Thông tin tuyển sinh Cử nhân Luật chính quy năm 2019 - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

25.04.2019

Đối tượng tuyển sinh

Toàn bộ thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

Mã môn tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh

 

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Mã môn xét tuyển

Chỉ tiêu xét theo

Kết quả Thi THPTQG

Kết quả học tập lớp 12 THPT

1

Luật

7380101

A00, A01, B00, D01

70

80

Tổng chỉ tiêu

150

 

Phương thức tuyển sinh

Nhà trường tổ chức xét tuyển theo 02 phương thức:

 

a. Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 để xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 30 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

- Điểm xét tuyển của thí sinh được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán.

 

b. Sử dụng kết quả học tập lớp 12 THPT để xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 theo thang điểm 30 đối với từng môn học của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình các môn học năm lớp 12 theo thang điểm 30 đối với từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không thấp hơn 18,0;

Điểm xét tuyển của thí sinh được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán.

- Nhà trường xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp tại các trường chuyên THPT đã đủ điều kiện ĐKXT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua:

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tư vấn tuyển sinh của Trường: (024) 38370598, số máy lẻ 404; 0978 136 923; 0936 004 711.

- Trang web:

           http://portal.portal.hunre.edu.vn/hre/d4398

           http://tuyensinh.portal.portal.hunre.edu.vn