Chuyển tới nội dung

Lễ kết nạp đảng viên (6 - 2018)

16.06.2018

 Sau những cố gắng, nỗ lực phấn đấu, ngày 14 tháng 6 năm 2018, quần chúng Nguyễn Thị Phương Thu đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại Chi bộ Lý luận Chính trị. Thay mặt cho chi bộ Lý luận chính trị, Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Luyến đã trân trọng trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Phương Thu.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thu đã đọc lời tuyên thệ của đảng viên mớiTrong không khí trang nghiêm của lễ kết nạp, Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Luyến đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời, phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thị Phương Thu hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.  

Lễ kết nạp đảng viên mới đã thành công tốt đẹp trong tinh thần đoàn kết, thân ái của chi bộ Lý luận chính trị.

Ngày 16/06/2018

 

 

 

Bài viết khác