Chuyển tới nội dung

Chi bộ Lý luận chính trị sinh hoạt chuyên đề (8-2019)

20.08.2019

Sáng ngày 19-8-2019 Chi bộ Lý luận chính trị đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề: "Sự lãnh đạo của Chi bộ Lý luận chính trị trong quán triệt Nghị quyết của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị". Buổi sinh hoạt chuyên đề diên ra thành công, tốt đẹp với sự đóng góp tham luận nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả của các đồng chí đảng viên chi bộ Lý luận chính trị.

Quang cảnh Hội nghị

 

 

 

 

 

Bài viết khác