Chuyển tới nội dung

Chi bộ Lý luận chính trị sinh hoạt chuyên đề (5-2021)

31.05.2021

Thực hiện công văn số 180-CV/ĐU về sinh hoạt chuyên đề Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 24/3/2021 và chương trình công tác trọng tâm năm 2021, số 15CT/CBLLCT, ngày 14/4/2021 của chi bộ; được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ngày 28/5/2021, chi bộ Lý luận chính trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề trực tuyến về Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong chi bộ Lý luận chính trị. Đến dự sinh hoạt chuyên đề của chi bộ có đồng chí PGS, TS Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Trường, cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Luyến - Bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt đã trình bày lý do thực hiện bảo đảm an toàn chống dịch nên buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức trực tuyến; đồng thời nêu rõ mục đích yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề giúp mỗi đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, từ đó vận dụng vào thực tiễn chi bộ và từng đảng viên. Trên cơ sở những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và thực tiễn chi bộ, nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung giải quyết 3 vấn đề: 1) Quán triệt Nghị quyết  Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên mới là sinh viên tại chi bộ Lý luận chính trị (đồng chí Lê Xuân Tú trình bày); 2) Quán triệt Nghị quyết  Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ Lý luận chính trị (đồng chí Phạm Quang Phương trình bày); 3) Quán triệt Nghị quyết  Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tại chi bộ Lý luận chính trị (đồng chí Khuất Thị Nga trình bày). Ở phần thảo luận, các đồng chí đảng viên trong chi bộ sôi nổi đóng góp ý kiến, bổ sung các giải pháp để thực hiện có hiệu quả. Chi bộ rất vinh dự được nghe các ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Trường. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị đã chủ động xây dựng kế hoạch sớm; lựa chọn nội dung sinh hoạt hay, phù hợp thực tiễn chi bộ; cách thức tổ chức sinh hoạt cởi mở, hấp dẫn, đi vào thực chất vấn đề, bảo đảm chất lượng và hiệu quả; đồng thời chỉ đạo và định hướng cho chi bộ sớm đưa các nội dung sinh hoạt chuyên đề vào thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của chi bộ, xứng đáng là chi bộ tiên phong, gương mẫu.

Đồng chí Nguyễn Thị Luyến thay mặt chi ủy chi bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và kết luận các nội dung sinh hoạt chuyên đề triển khai cho chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên đề:

Đồng chí Nguyễn Thị Luyến - Bí thư chi bộ điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề

Đồng chí PGS, TS Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng ủy phát biểu và chỉ đạo chi bộ

Đồng chí Lê Xuân Tú trình bày tham luận

Đồng chí Phạm Quang Phương trình bày tham luận

Đồng chí Khuất Thị Nga trình bày tham luận

 

Bài viết khác