Chuyển tới nội dung

Chi bộ Lý luận chính trị sinh hoạt chuyên đề tháng 7 năm 2020

20.07.2020

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số108-HD/BTGTW ngày 4/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,Chi bộ Lý luận chính trị tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: "Học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng mối đoàn kết trong cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo khoa Lý luận chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020"

Để việc học tập chuyên đề năm 2020 đạt kết quả thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Chi ủy đã phân công 3 đồng chí nghiên cứu viết tham luận theo chủ đề năm 2020; toàn thể đảng viên tự nghiên cứu tài liệu, liên hệ với trách nhiệm của cá nhân và vận dụng vào thực tiễn đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Luyến - Bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Luyến - Bí thư chi bộ, buổi sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra sôi nổi với 3 bản tham luận làm rõ các nội dung của chuyên đề năm 2020 và nhiều ý kiến thảo luận tập trung đề xuất các giải pháp xây dựng mối đoàn kết trong cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo khoa Lý luận chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư nhấn mạnh: Chi ủy, chi bộ cầnchú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất đểxây dựng mối đoàn kết trong cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo khoa Lý luận chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Đối với từng đảng viên cần gắn nội dung chuyên đề năm 2020 với mỗi bài giảng và những nhiệm vụ cụ thể được giao để thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Lê Thanh Thủy trình bày tham luận về "Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đồng chí Vũ Thị Kim Oanh trình bày tham luận về “Đẩy mạnh xây dựng khối đoàn kết trong chi bộ và đơn vị công tác theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thu trình bày tham luận về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào công việc và cuộc sống"

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh phát biểu thảo luận

Đồng chí Phạm Quang Phương phát biểu thảo luận

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thủy phát biểu thảo luận

Toàn chi bộ chụp ảnh lưu niệm kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề

Bài viết khác