Chuyển tới nội dung

CHI BỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2023

03.08.2023

CHI BỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2023

        Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của chi bộ Lý luận chính trị năm 2023, ngày 31/7/2023, chi bộ Lý luận chính trị tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý III với chủ đề: Cán bộ giảng viên Khoa Lý luận chính trị học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2023.

       Nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh” đã được các ý kiến tham luận của đồng chí Hoàng Thu Nga và Vũ Thị Hòa báo cáo làm rõ nội hàm về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn kết quả cán bộ, đảng viên của chi bộ Lý luận chính trị đã thực hiện trên các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân được giao. Đồng thời, các ý kiến trao đổi, thảo luận đã khẳng định cán bộ, đảng viên, giảng viên trong Khoa Lý luận chính trị luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong giảng dạy, trong nghiên cứu khoa học, trong học tập nâng cao trình độ… luôn mẫu mực trong mọi công việc và cuộc sống. 

       Đồng chí Bí thư chi bộ - Nguyễn Thị Luyễn khẳng định rõ: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2023 là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ Lý luận chính trị. Sau buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi ủy yêu cầu mỗi cá nhân luôn chủ động thực hiện theo các nội dung được quán triệt, học tập gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác được giao để nêu gương thực sự gắn với mỗi việc làm hằng ngày.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên đề

                                                             Đồng chí Nguyễn Thị Luyến - Bí thư chi bộ phát biểu

                                                                  Đồng chí Hoàng Thu Nga trình bày tham luận

                                                                  Đồng chí Vũ Thị Hòa trình bày tham luận

 

Bài viết khác